Przekazanie darowizny

Darowiznę na rzecz zwierząt można przekazać na rachunek bankowy: 48 1030 1582 0000 0008 1026 2001 (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa) lub poprzez system płatności internetowej Dotpay